Lande Lande Lande ( ළඳේ ළඳේ ළඳේ වන බඹරු නොදුටු මලේ ) - chords Srilanka

Latest Song Chords

Today Popular Artists

Lande Lande Lande ( ළඳේ ළඳේ ළඳේ වන බඹරු නොදුටු මලේ )

                                                                 Lande Lande Lande


Artist
  -  H.R. Jothipala 
Song
  -  Lande Lande Lande
Chord
  -  F#
[Intro]
------------------------------------------------------------------------------
|F#| - | -    | - |
|C#| - |F#  | - |
|F#| - |Ebm| - |
|F#| - | -    | - |
|F#| - | -    | - |
[Chorus]
------------------------------------------------------------------------------
F#      B       F#                       Abm     B 
Lande lande lande wana babaru nodutu male
C#                      Abm          F#        C#   F#
Maa obata piduwa hadhe obe ruwama endi sele
[Verse 1]
------------------------------------------------------------------------------
F#               B      F#      B    F#              B
Mage anduru lowe obe nethin eliya wetenawa
B                                    F#
Aha ha ha haaaa ohhh hoo hoo hoooooo
F#                B     F#      B    F#              B
Mage anduru lowe obe nethin eliya wetenawa
C#                       F#       C#                        F#        
Obe suwada mage medura pura suwada karanawa
[Verse 2]
-----------------------------------------------------------------------------
F#                B      F#      B    F#              B
Oba wesena pelin nawa lowakata dinaya bidenna
B                                      F#
Aha ha ha haaaa ohhh hoo hoo hoooooo
F#                B      F#      B    F#              B
Oba wesena pelin nawa lowakata dinaya bidenna
C#                        F#                   C#               F#        
Oya soduru pathum thula sita mage waramata henda
F#     B      F#                    Abm      B 
Priye priye priye oba patami siyalu kale
C#                  Abm        F#         C#   F#
Ma obata tibba hade obe ruwama endi priye

                                         Lande Lande Lande

No comments:

Post a Comment